Salgsbetingelser

De følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder for avtaleinngåelse om tjenester og produkter hos Reklame-Huset.no AS.

Salgsbetingelser Reklame-huset.no AS

Innledning

De følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder, så fremt ikke annet skriftlig foreligger.

 

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Ansvarlig/selger er Reklame-Huset.no AS:
Kjerkevegen 16, 2072 Råholt
Epost: info@reklame-huset.no
Telefon: 63 92 28 30
Org.nr: 971.224.193

Kunde er den personen som foretar bestillingen, på vegne av seg selv eller en bedrift/organisasjon.

Kjøperens ansvar

Kjøper er selv ansvarlig for å oppgi korrekt, obligatorisk informasjon ved bestilling, dette gjelder organisasjonsnummer, faktura- og leveringsadresse, kontaktperson, telefonnumer og gyldig e-postadresse. Faktura sendes til oppgitt organiasjonsnummer, og postsendinger til oppgitt leveringsadresse. Ved kort- og kredittkjøp må vedkommende ifølge loven være 18 år. 

Priser / tilbud

PRISER
Alle priser er ekslusiv merverdiavgift. Merverdiavgift vil fremkomme i kassen, mens frakt og ev. andre gebyrer fremkommer når ordren prosesseres. 

Priser er ekslusiv grafiske tjenester.

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil. Priser i nettbutikken kan når som helst endres uten varsel.

TILBUD
Tilbud gjelder kun i angitt periode, etter dette kan reklame-huset.no endre salgspris og spesifikasjoner som følge av prisendringer på råvarer eller fra underleverandører. Tilbud er gyldig i 14 dager, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt.

Pris og leveringstid er basert på at det ikke påløper merarbeid eller meromkostninger som følge av

  • at grunnlagsmateriellet er ufullstendig og mangelfullt
  • at grunnlagsmateriellet fra kunden sendes/overleveres Reklame-Huset.no senere enn avtalt
  • at det kreves endringer eller tillegg i leveransen etter at avtalen er inngått
  • at det påløper meromkostninger til programvare/materiale som er spesielt innkjøpt eller bearbeidet for en ordre og som blir overflødig fordi kunden endrer sin ordre etter at avtalen er inngått.

For digitale tjenester tas det forbehold om prisendring for programvarer som kreves for å kunne utføre oppdraget.

FRAKTKOSTNADER
Fraktkostnader kommer i tillegg og må betales av kjøper hvis ikke annet er avtalt skriftlig på forhånd.

Filopplastning

Fil lastet opp når du kommer til kassen, eller sendes til oss pr e-post (info@reklame-huset.no). Store filer kan sendes til oss pr filoverføring. Husk å oppgi ordrenr ved sending pr e-post eller filoverføring.

Våre priser er ekslusiv grafiske tjenester, med mindre annet er avtalt. 

LOGOFIL
Logofil må våre i vektorgrafikk og .pdf, .ai eller .eps. Bildefiler lagret som nevnte filformat godtas ikke.

TRYKKFIL
Trykkfil må være i 1:1 format i vektorgrafikk og som.pdf, .ai eller .eps. Trykksaker må ha 3 mm bleed og cut marks.

RISS/MAL
Riss/mal kan sendes om kjøper selv ønsker å designe, kjøper bes oppgi dette i notatfeltet i kassen.

GRAFISKE TJENESTER
Vi tilbyr grafiske tjenester, dette har en timepris á kr 1.180 eks mva.

Opphavsrett

Det påligger kunden å sørge for at det foreligger hjemmel for reproduksjon, mangfoldiggjøring eller utgivelse av logo/merkenavn, skrift, bilder og annet materiale som benyttes. Dette må kunne fremlegges på forespørsel. Reklame-Huset.no tar ikke ansvar for misbruk i henhold til ovenstående.

Trykkordre

Etter at kunden har mottatt korrektur på trykklar fil har Reklame-Huset.no intet ansvar for feil eller mangler i trykk. Kjøper må påregne noe avvik i fargenyanser i forhold til foreviste fargeprøver på skjerm og utskrifter.

Det kan forekomme avvik i produkter som er håndproduserte.

Spesialbestilte varer med trykk kan variere i antall med 10-20% i henhold til bestilt antall. Kunden blir fakturert for reelt leverte varer.

Ved trykkordre må det forekomme feil på over 3 % av leverte varer, for å ha rett på reklamasjon.

Frakt

Fraktkostnader baseseres  seg Posten/Brings satser utifra vekt og mål. Ved store ordre eller dersom annet er avtalt, kan annen fraktleverandør benyttes.

Leveringstider

Leveringstider avtales i pristilbud sendt pr e-post. I nettbutikken vil det i noen tilfeller stå oppført på produktbeskrivelsen, ellers vil det fremkomme i ordrebekreftelse fra oss.

Det må beregnes 1-3 virkedager ekstra for ordre som skal sendes med standardlevering hos Posten/Bring. Ekspresslevering kan avtales.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt/bekreftet sin bestilling til selgeren.

Bestilling:
Legg varene i handlekurven og fullfør bestillingen i kassen. Reklame-huset.no bekrefter bestillingen pr e-post, og vil da også ev. oppgi pris på frakt, grafiske tjenester etc til kjøper.

Ordrebekreftelse og endringer

Når vi har mottatt din bestilling, vil du motta en bekreftelse på din ordre pr e-post. Denne kan dessverre ende i din søppelpost/spam-mappe.

Dersom ordren din krever særskilt bekreftelse eller pristilbud på design til ordren din, vil vi ta kontakt med deg angående dette når vi behandler ordren din. Dette skjer innenfor våre åpningstider. Ordrebekreftelse ved trykkordre må godkjennes av kunde innen 2 dager for at ordren skal være gyldig. Reklame-huset.no kan endre priser og betingelser for ordren hvis de ikke mottar ordrebekreftelsen innen 2 dager.

Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Dersom du vil foreta endringer i ordren, bes du umiddelbart ta kontakt med oss pr e-post. Etter at ordren er satt i produksjon eller vi har bestilt materiale hos våre leverandører, er det ikke mulig å foreta endringer i ordren.

Bestillinger, endringer / tilleggsinformasjon til din ordre og godkjenning av korrektur / pristilbud må sendes til oss pr e-post.

Avbestilling av ordre

Avbestilling av ordrer kan kun utføres frem til ordren er satt i produksjon eller til vi har foretatt bestilling av materialer til ordren hos våre leverandører. Etter den tid godtar vi ikke avbestillinger. 

Salgspant

Reklame-huset.no har salgspant i de leverte varer inntil salgssum med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet, jfr. panteloven.

Betaling

Betaling skjer pr faktura, denne sendes enten pr EHF eller e-post.

Full betaling skal skje innen 10 dager, såfremt ikke annet skriftlig foreligger. Etter forfall beregnes morarenter jfr. lov om forsinkelsesrenter.

Reklame-Huset.no kan gi avslag på kreditt uten nærmere begrunnelse. Dersom kunden anses som ikke kredittverdig, kan Reklame-Huset.no be om forskuddsbetaling delvis eller i sin helhet.

Kunden vil kun bli fakturert for det faktiske leverte antallet og ikke det bestilte antallet. Faktiske antallet kan avvike 0-10 % i forhold til bestilt antall avhengig av type produkt.

Er kundens forhold årsak til at en avtale ikke kan gjennomføres kontinuerlig, er Reklame-Huset.no berettiget til delvis fakturering.

Reklamasjon

All reklamasjon skal meldes skriftlig senest 14 dager etter mottakelse av varene, ellers anses kunden for å ha akseptert varene. All retur skal være forhåndsavtalt pr e-post, og skal returneres forsvarlig emballert med følgeseddel. Ved reklamasjon må det fremlegges prøver eller bilder av det reklamerte produktet.

Kunden må gi full tilgang til varene ved reklamasjon. Reklame-huset.no har alle rettigheter for å utføre kontroll på varene. Hvis det viser seg at kunden har forårsaket skaden/feilene på varene, vil ingen kompensasjon bli gitt.

Forsinkelser / Force majeure

Reklame-Huset.no kan ikke stilles til ansvar ved eventuelle forsinkelser ved leveranse som Reklame-Huset.no ikke kan råde over. Herunder også forsinkelser fra underleverandører som ikke de kan råde over.

Det tas også forbehold for force majeure ved alle ordremottakelser. Vi forbeholder oss rett til å heve ordren helt eller delvis, eller utsette levering ved streik eller lock-out, pandemi, ødeleggelser pga. brann- eller vannskader, maskin- og strømsvikt, nasjonale eller internasjonale krigshandlinger, råvaremangel eller andre leveringsproblemer av samme karakter.

Det ytes ikke kompensasjon forbundet med økonomisk tap ved forsinket levering.

Tapt eller skadet postsending

Posten/Brings ansvar for en postsending inntrer når en sending er innlevert til Posten. Postens ansvar for en postsending opphører når sendingen er:

  1. Utlevert til adressaten
  2. Stilt til adressatens rådighet på en adresse som denne har oppgitt
  3. Returnert og utlevert til avsender, der utlevering etter punkt 1 og 2 ikke kan gjennomføres.

Krav om erstatning må altså fremsettes når pakken hentes på Posten eller utleveres på din adresse. Dersom du aksepterer og mottar en forsending med synlige skader, fraskriver du Postens erstatningsansvar og kan dermed ikke kreve erstatning for den skadede postsendingen. (Les mer om Postens generelle leveringsvilkår her).

Reklame-Huset.no erstatter ikke registrerte postsendinger som skades eller går tapt i tiden fra innlevering til utlevering hos Posten.

Uavhentede pakker

Vi sender pakker fortrinnsvis som pakke til bedrift, som leveres på bedriftsadresser mellom 8-16. Dersom bedriftsadressen ikke er bemannet innenfor dette tidsrommet, sendes pakken i retur. Kjøper må dekke returkostnader samt eventuelt gjeldende fraktkostnader for å sende varene på nytt.

Ved pakke til hentested, sender posten sender ut en påminnelse hvis du glemmer å hente pakken. Dersom du fortsatt ikke henter ut pakken innen oppgitt dato, vil den bli sendt tilbake til oss. For uavhentede og ikke-betalte pakker vil du blir belastet et gebyr for å dekke kostnadene vi har hatt i forbindelse med den uavhentede pakken, samt eventuelt gjeldende fraktkostnader for å sende varene på nytt. 

Vi tilbyr ikke refusjon av ordren i slike tilfeller.

Returadresse

Produktene som skal i retur sendes til følgende adresse:

Reklame-huset.no AS
Kjerkevegen 16
2070 Råholt

Husk å merke forsendelsen med navn og ordrenummer, og å forhåndsvarsle din retur.  

Rettigheter

Reklame-huset.no forbeholder retten til å benytte alle produserte varer som prøve og samtidig benytte dette i markedsføringen

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Reklame-Huset.no. Med mindre kunden samtykker til noe annet, kan Reklame-Huset.no, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med Reklame-Huset.no, eller i lovbestemte tilfelle. Se forøvrig vår personvernerklæring.

 

Vi ønsker deg en god og trygg handel hos oss!